Megújul a csapadékvíz elvezető rendszer Rudolftelepen, biztonságosabb lesz a település

A klímaváltozás következménye, hogy a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozta villámárvizek gyakorisága megnő, s növekszik azok mértéke is. Az elmúlt időszakban régiónk több települését (Felsőnyárád, Dédestapolcsány, stb.) sújtotta a katasztrófa.

Rudolftelepet félkörben hegyek övezik, így a veszély itt is fennáll, különösen annak fényében, hogy a Mák-patak medre feltöltődött, belepte a növényzet. Felismerve a fennálló problémát, Rudolftelep önkormányzata a település lakóinak védelme érdekében hatalmas munkába fogott.

A projekt nyitó rendezvényére július 4-én került sor.

Rudolftelep Községi Önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretein belül meghirdetett Élhető település c. felhívására támogatási kérelmet nyújtott be 2022. 01. 14.-én.

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00079 azonosítószámú, Belterületi vízrendezés Rudolftelep településen c. projekt 2022.08.12.-én pozitív támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés 2022.10.28-án lépett hatályba. A projektre elnyert vissza nem térítendő támogatás 183 020 488 Ft.

A projekt, mint a címéből is kiderül, a település vízrendezéséről szól. Az elmúlt évek helyi vízkár eseményei egyértelműen alátámasztják a projekt szükségességét, továbbá a település fejlődéséhez szükséges, hogy a helyi vízkárokból fakadó veszélyeztetettség megszűnjön. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó környezeti problémák kezelése terén a település legfontosabb feladata jelenleg a vízelvezetési rendszer fejlesztése, a település környezetbiztonságának növelése, a környezeti káresemények megelőzése.

A projektben tervezett vízi munka a településen a Mák-patak, Császtai-völgyi névtelen patak és egyes utcákban húzódó csapadékvíz elvezető árkok fejlesztése részben nyílt felszínű földmedrű, részben nyílt felszínű burkolt árkok, részben pedig zárt-, felszín alatti csatornarendszer kialakításával.
Fejlesztéssel érintett többek között: a Mák-patak, Császtai-völgyi névtelen patak, Kossuth Lajos utca, Hunyadi és a Népkert utcák, Mikoviny Sámuel utca, Rákóczi Ferenc utca.

A beruházás mintegy 3793 méter hosszon történik meg. A tervezési feladatokat a ViszCAD Kft. látta el. A tervezési-engedélyezési folyamatok lezárultával a közbeszerzés 2024.02.16-án indult meg. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult és a beérkezett ajánlatok közül a nyertes ajánlattevő Simon Zoltán Zsolt egyéni vállalkozó lett. A Vállalkozási szerződés 2024.06.17-én aláírásra került. A kivitelezőnek a munkaterület átadástól számítva 8 hónap áll a rendelkezésére hogy elkészüljön.

A hatalmas munka eredménye, biztonságosabb lehet Rudolftelep.
A képeken látható a Mák-patak növényekkel benőtt, s megtisztított medre. Jelentős üledék eltávolítása után a kivitelező rábukkant a patakmeder kikövezett régi medrére. Úgy talán még inkább szembeötlő a patak kritikus állapota.

Balról jobbra: Simon Zoltán Zsolt-kivitelező, Szatmári Lajos felelős műszaki vezető, Laufer Viktória projektmenedzser, Sípos-Primó Edina képviselő, Ardai László alpolgármester, Zilahy Zoltán polgármester