Nagypéntek- Jézus szenvedésének és kereszthalálának napja

Nagypéntek a böjt utolsó hetének, a nagyhétnek a kiemelkedően fontos napja, amely a naptárban mindig a húsvét előtti péntek. Nagypéntek a keresztény világban Jézus Krisztus keresztre feszítésének a napja. Isten Fia az emberekért érzett szeretetében vállalta a kínszenvedést és a halált, hogy húsvéti feltámadásával legyőzze a gonosz hatalmát, így váltva meg a világot.

Nagypéntek – a Gecsemáné-​kerti imádkozás
Jézus, miután csütörtök este tanítványaival együtt elfogyasztotta a húsvéti vacsorát, kiment az Olajfák hegyére, a Gecsemáné-​kertbe. Tudta, hogy hamarosan elfogják őt, ezért imádkozással akarta eltölteni a hátralévő órákat. Ezen a nagypéntekbe nyúló éjszakán azt mondta a tanítványoknak: „Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom.”

Nagypéntek – Jézus elfogatása, Júdás csókja
A  Gecsemáné-​kertben voltak, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől, kardokkal és botokkal a kezükben. Júdás, a tanítvány mutatta meg megbízóinak, kit kell elfogniuk. Aki elárulta őt, ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: “Akit megcsókolok, az lesz ő.”

 Nagypéntek – Jézus keresztre feszítése
Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. Aztán a  helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte, gúnyolták őt: Üdvöz légy, zsidók királya! Azután leköpdösték, majd elvették tőle a nádszálat, és a fejét verték vele. Ezek után elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti: Koponya-hely” . hogy megfeszítsék. „Kilenc óra volt, amikor megfeszítették.  Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.

 Nagypéntek – Jézus halála
Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig Krisztus haldoklott. Amikor kilehelte lelkét, „a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste.

Nagypéntek – Jézus temetése
Közeledett az este, az ünnep kezdete, és a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak; az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Ezért sietve kellett eltemetniük a halottakat. Jézus holttestét arimátiai József kérte el Pilátustól. Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki a holttestet.   József pedig „gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé.

Borítókép: Munkácsy Mihály-Golgota