Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Alsóvadász településen

Alsóvadász Község Önkormányzata a TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c.
pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 197 740 827 Ft.

Célirányos fejlesztések, helyi szolgáltatások, bekapcsolódás a munka világába, közösségi
összefogás. Az elmúlt 4 év alatt valósult meg mindez Alsóvadászon, a helyi önkormányzat és
az Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
(2019. augusztus 1-ig Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) és számos más képző és
szociális szervezet együttműködésével.

2019.márciusában indult az EFOP-1.6.2-16-2017-00062 “Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal Alsóvadász településen ” című projekt. A megvalósítás
időszakában 136 fő került bevonásra, akik egyéni és családi fejlesztési tervek alapján kapnak
támogatást szociális szakemberek közreműködésével.

Elsősorban a falu szegregált településrészén, mélyszegénységben élők felzárkózását céloztuk meg helyben kialakított Szolgáltató Pontban elérhető szolgáltatásokkal, az egészségi állapot javításával, a képzettségi és foglalkoztatási szint növelésével. Mindezen célok mentén a szabadidős programok körének bővítésével erősíteni kívántuk a településen a közösségi összetartást, növelni a település megtartó erejét.

A programok elsődlegesen a közvetlen célcsoportot szólították meg, akik az
Újtelep utca akcióterületen laknak és rendelkeznek egyén fejlesztési tervvel. Létszámuk 136
fő, életkoruk 16-54 év. A jelenléten alapuló szociális munka rájuk fókuszált
A projektet Alsóvadász Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető irányította.

Kedvezményezett neve: Alsóvadász Község Önkormányzata
Projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Alsóvadász
településen
Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00062
Támogatás összege: 197 740 827 Ft

Borítókép: illusztráció