Megújult a csapadékvíz-elvezető-rendszer Galvácson

Galvács község Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra benyújtott pályázata 92 337 802 forint vissza nem térintendő támogatásban részesült, melynek keretében a település területén a csapadék víz elvezető-rendszer rekonstrukciója valósult meg.


A fejlesztést elsődlegesen az előző évek rendszeres csapadékvíz kártételei tették indokolttá, amelyek az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási jelenségek miatt beavatkozás nélkül tovább növekedtek volna. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer a nyári nagy csapadékok esetén nem tudta kellő mértékben elvezetni a vizet. Az árkok űrszelvénye alapvetően megfelelő volt, de a csapadékvíz elvezetés hatásossága az átereszek miatt korlátozott.

A fejlesztéssel érintett terület Galvács község belterületi része, a Bereg utca, a Fő utca és az Október 23. tér által meghatározott. A vízrendezési munkák ezen központi területre korlátozódtak. A Galvács- patak mederburkolása a Fő utcai híd és a Bereg utcai híd közötti szakaszon valósult meg.

A TOP – 2.1.3 – 16 pályázat Európai Uniós támogatással lehetőséget teremtett a helyi vízkárok megelőzésére és kezelésére vonatkozó vízépítési munkák elvégzésére. Ennek köszönhetően Galvács településen megközelítőleg 800 m hosszon valósulhatott meg a bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmény fejlesztése.
A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a csapadék/belvíz biztonságos elvezetését az érintett területekről, ezáltal csökkentve a település vízkár veszélyeztetettségét.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00071
Megvalósítás időszaka: 2021.03.01.-2023.06.30.
A projekt összköltsége: 92 337 802 Ft
A támogatás mértéke: 100%