Ha Mátyás jeget talál , akkor töri, ha nem talál, akkor csinál

Kultúra rovat
A klímaváltozás sok mindent felülír, így az évszázados népi megfigyeléseket, időjóslást. Február kapcsán, amikor már a tavaszt várták, több időjós nap is létrejött. Dorottya, Zsuzsanna, s a sort Mátyás zárta. Ma kiderül, hogy Mátyás időjóslatai napjainkban is helytállóak-e?

KI VOLT MÁTYÁS?
 Amikor Jézus meghalt, az apostolok tizenegyen maradtak, mivelhogy az áruló Júdás felakasztotta magát. Hogy kilegyen a tizenkettő, Jézus mennybemenetele után, de még pünkösd előtt az ő helyére választották Mátyást, a tanítványok szűkebb köréből. Róma a XI. századtól tartotta Mátyás napját február 24-én, míg az 1968. évi zsinat át nem tette május 14-re. Az apostol életéről apokrif írás, az András és Mátyás cselekedetei tudósít. Eszerint ő is vértanúságot szenvedett: nyakazó bárd oltotta ki életét. Ezért ábrázolták bárddal vagy szekercével, s választották az ácsok és mészárosok védőszentjüknek.

MÁTYÁS, AZ IDŐJÓS NAP
Az időjóslásban Mátyás napja is ún. ellentétes rámutatónap (a megfigyelhető jelenség ellenkezőjét olvassák ki belőle). A Mátyás napi időjárásából következtetnek a tavasz közeledtére vagy késésére.
Ahol nem Zsuzsanna, ott Mátyás  viszi el a havat a földről, s ereszti ki szűrujjából a pacsirtákat: ha Mátyás jeget talál, megolvasztja, tehát közel a tavasz, ha nem talál jeget, akkor csinál, várni kell a tavaszra

Mátyás jege gyenge termést, de bő halú évet jósol. E nap ívnak a csukák, az e napon fogott halat mátyáscsukának nevezik; ez a halásznak egész évi szerencsét jósol.
Az árpára és palántákra termő, de a baromfiültetésre üresnap, az e napi tojásban nincs termőmag.

●A néphagyomány szerint az apostol ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekeljenek.
●A Mátyás-napi időjárásból lehet jósolni az éves termésre, tojásszaporulatra. A hideg idő jó termést jelent, a szeles pedig kevés tojást.
●Ha Mátyáskor esik, akkor a jég elveri majd a termést, a szőlő savanyú lesz.

A SZŐKŐNAP ÉS MÁTYÁS
Azokban az években, amikor február 29 napos, a szökőnap február 24-re esik. A szökőnapot a régiek Mátyás ugrásának hívták, mivel február 24-én toldottak be egy napot, így Mátyás ünnepe február 25-ére csúszott.