Folytatódik az elvándorlás, a lakosság elöregedése

A KSH most közzétett adatai nem sok jót “hoztak” Borsod megye számára

TOVÁBB CSÖKKEN A MEGYE NÉPESSÉGE
1980-ban 809 468 lakója volt megyénknek, 2019-ben pedig 624 447, ez 185 021 fős csökkenést jelent.
A tendencia folyamatos, hiszen, ha az elmúlt évek adatait nézzük, azok is ezt igazolják:
2012.: 678 261 fő
2017.: 654 402 fő
2018.: 648 216 fő
2019.: 624 447 fő

ELÖREGEDŐ LAKOSSÁG
A megyében továbbra is egyre kevesebb a 14 év alatti gyermekek száma, s folyamatosan növekszik a 65 éven felüliek aránya. E két adat együttesen jelzi a megye lakosságának elöregedést-

CSÖKKENŐ SZÜLETÉSSZÁM, JELENTŐS ELVÁNDORLÁS
Mindkét mutató a megye sajátos jellemzője. Bár a KSH 2020-as eddigi adatai szerint megyénkben is nőtt a házasságkötések száma, a népességre vonatkozó hatása pedig csak évek múlva jelentkezhet. Jelenleg tart a születések számának csökkenése, s folyamatosan nő az elvándorlás mértéke. E két adatnak köszönhető, hogy bár csökkenő a tendencia, de még ma is igen magas a megye népességfogyása.

A szegények régiójában is csökkenő a lakosság száma
Korábban már írtunk megyénk azon településeiről, ahol a 2011-es népszámlálás adatai szerint a legjelentősebb a roma lakosság aránya. Most megnéztük azt, hogy ezeken a településeken hogyan alakult a lakosság száma az elmúlt évek során. A kép vegyes, néhány településen nőtt, a települések zömében azonban csökkent a népesség száma. Ennek okára, a lakosság összetételére, az ott élők jövedelmi viszonyaira, szociológiai jellemzőire a jelenlegi adatok nem adnak magyarázatot, ezt csak szociológiai kutatással lehetne feltérképezni, illetve segíthetnek majd az elemzésben a 2021-es népszámlálás adatai.

-rizner-Please follow and like us: