Református lelkész, író, házassági tanácsadó, aki könyvében tabuk nélkül ír a párkapcsolati problémákról, a szerelemről és a szexről

Dérer Zsolt Putnokon református lelkész, Erdélyből települt át Magyarországra. Nincs ebben semmi különleges dolog. Mint ahogyan abban sincs, hogy könyveket ír. Az talán napjainkban még meglepő, hogy mindezek mellett házassági tanácsadó, aki 4. könyvét  Boldog házasság címmel írta. S talán a legmeglepőbb, hogy a könyvben, a boldog házasság érdekében kendőzetlen nyíltsággal ír a szerelemről, a boldog párkapcsolatról, a szexről.
A könyv apropóján beszélgettünk a szerzővel.

Dérer Zsolt, a Boldog házasság c. könyv írója

Hogyan kezdődött, honnan indult a tanácsadás ötlete?
Mind a reformátusoknál, mind a katolikusoknál a házasság előtt a fiatalokkal zajlik egy ún. „Jegyes beszélgetés”. Erre zömében úgy jöttek el  a leendő párok, hogy „itt vagyunk,essünk rajta túl minél hamarább, mint a kanyarón.”
S amikor a beszélgetés során olyan témákat érintettem, amiről nem olvastak, nem hallottak, akkor vált igazán életszerűvé ez a történet, és sokszor az egy órás jegyes beszélgetésből lett 3-4 óra.  Aztán a résztvevők közül sokan elküldték ismerőseiket, barátaikat, volt aki a szüleiket. Kiderült, hogy erre igény van és egyre nagyobb igény. Elvégeztem a tanácsadással való képzést is, ami a szakmai rendszerezésben segített sokat. Egy házasság nagyon sok apró momentumból áll össze, nekem ezek mindegyikére figyelni kell. Van, ahol apró dolgokon csúszik el a boldogság, s persze olyan is van, ahol mélyebbek a gondok. Én mindegyik esetben igyekszem segíteni.

Jól gondolom, hogy ezeknek a beszélgetéseknek a tapasztalata, és az ezeken érzékelhető igény  alapján született meg a könyv?
Igen. A könyvet igyekeztem úgy megírni, hogy az aktuális legyen, a mai világról szóljon, arról, ahogyan ma a párok megélik a házasságot,ami gondot okoz, amire figyelni kell.
Nem véletlen egyébként, hogy a könyv alcíme: őszintén, nyíltan, tabuk nélkül.  A könyvemben számos olyan problémát érintek, amiről nem nagyon beszélgetnek a párok, a felszín alatt azonban jelen vannak.  A  házasságok egyik legszebb örömforrása, egyben a konfliktusok forrása a szexualitás,  s erről  beszélni kell , de csak őszintén , nyíltan, tabuk nélkül   lehet  és kell azt megtenni.
Úgy is fogalmazhatok, hogy a teremtés legcsodálatosabb ajándéka a szex. Végső soron ez különbözteti meg a házasságot minden egyéb kapcsolattól, a barátságtól, a szülő-gyermek  vagy a testvéri kapcsolatoktól.

Ha össze lehetne foglalni egy mondatban, hogy mi inspirálta a könyv megírására, azt hogyan tenné?
Alapvetően az, hogy segíteni tudjak olyan pároknak, akik közös életük nehéz időszakát élik. A házasság úgy szép és jó, ha annak minden perce boldog. Úgy gondolom, hogy könyvemmel elsősorban abban tudok segíteni, hogy férj és feleség jobban megértse egymást, boldogan tudjanak együtt élni, és a felmerülő konfliktusaikat könnyebben megoldják. A szexualitás témaköre csak egy szelete az egésznek.

 Ez egy rendkívül fontos dolog, s tiszteletre méltó, hogy könyvének ez a központi témaköre. De térjünk vissza egy kicsit előző témánkra: ennyire komoly gondok vannak  a párok szexuális életével?
Úgy látom, önt is a könyv ezen része izgatja a leginkább, mint sok olvasót, pedig rengeteg egyéb területet érintek. Igen a szexualitás fontos dolog, erről is beszélni kell, de erről csak tabuk nélkül lehet. Miért? A házassági tanácsadás során az azért kiderült, hogy a tanácsadáson részt vettek minimum 40 %-ában ez egy igen komoly probléma, s erről ennek ellenére nem beszélgetnek.  Ez a tapasztalat egyébként összevág az e témáról készült kutatások adataival
A tanácsadás során először külön-külön beszélek a férjjel és a feleséggel. A férjek 90 %-a úgy gondolja, hogy ő a szeretkezési tudományok doktora.  Aztán a feleséggel való beszélgetés során kiderül, hogy nem csak nem doktor, nagymester  a férj, hanem tanítványnak is csapnivaló.

Amikor a házassági tanácsadás során az egyéni tesztbeszélgetéseken azt mondom a feleségnek, hogy a férjek többsége úgy gondolja, hogy ő a szeretkezések tudora, de szerintem sokan tanítványnak is csapnivalók, bizony nagyon sok feleség hevesen bólogat, hogy ez így van. Ez számomra visszajelzés, hogy a házasságukban  és sok házasságban  a szexuális élettel gondok  vannak.
Persze a cél az, hogy ezt  az én segítségemmel, illetve ettől függetlenül egymással meg tudják beszélni ezt a problémát is, és boldog házasságban éljenek.

Az valóban komoly gond, ha ez így van. Egyrészt az, hogy a férjek ennyire elbizakodottak, másrészt az, hogy erről nem beszélgetnek.  Valóban nem témája  a beszélgetéseiknek  a szex?
Az idősebb korosztályoknál ezt a problémát alig-alig beszélik meg. A fiatalok esetében kedvezőbb az arány, de a hozzám forduló házaspárok esetén igen jelentős azon párok aránya,  akiknek a szerelmi életükkel  gond van, de arról nem beszélgetnek, nem beszélik meg a problémákat. Pedig erről beszélgetni kellene, mert mások az igényei a férjnek és mások az igényei a feleségnek, s ha erre nem figyelnek, akkor ebből előbb-utóbb válságba kerülhet a kapcsolat.  S ez nem csupán a szexuális éltre igaz, hanem a párkapcsolat sok-sok lényeges elemére. Sok nő mást kívánna  és mást várna el a férjtől, mint amiben él, de azt nem meri elmondani. Az én feladatom, hogy erre valamilyen formában ráirányítsam a férj figyelmét.
S persze ez fordítva is igaz.

Úgy tudom, hogy az első kiadás elfogyott, s most előkészítés alatt van a 2. kiadás. Jó az információm?
Igen. Valóban rövid idő alatt elfogyott az első kiadás, a második kiadáson dolgozunk. Ez némiképp csúszik, hiszen a Covid-19 járvány miatt minden ezzel kapcsolatos munkálat háttérbe szorult. Abban bízom, hogy a könyv hamarosan megjelenik, sokan olvassák majd, s ezzel is tudok segíteni a pároknak.

Mi a visszajelzés? Gondolok itt a házassági tanácsadásra és a könyvre.
Mindkettő esetében pozitív. A házassági tanácsadás kapcsán az egyik mérőfok talán az lehet, hogy nagyon sok párnak tudtam segíteni, ma valóban boldog, kiegyensúlyozott párként élnek. A másik talán az, hogy mára már olyan nagy lett az erre vonatkozó igény, hogy mindig tele van a naptáram, szinte alig-alig akad szabad időpontom.
A könyv esetében   csak pozitív visszajelzéseket kaptam, s ez igaz a fiatalabb és idősebb házaspárokra is. Ha a könyvemmel tudtam segíteni, az számomra örömöt jelent. Mert a házasság akkor jó, ha abban mindkét fél boldog. Ezt a boldogságot segít megtalálni a könyvem.

Köszönöm a beszélgetést!

A könyv weboldala a linkre kattintva érhető el.

https://www.boldoghazassag.hu/?fbclid=IwAR3Y4i91T9QBNCGJvnk1-W6h8ZdNDBeRoOvdengRXP0UAhpguR3z6X3on2s

Dérer Zsolt facebook oldala:
https://www.facebook.com/derer.zsolt

Az első könyv

A könyv története az 1990-es évek elején játszódik (Romániában) a Partiumban, Temesvár környékén. Az évi 400-500%-os infláció miatt veszélybe került az emberek megtakarítása. Ha otthon tartották pénzüket, azt felfalta az infláció. Ha a bankba tették megtakarításaikat, akkor a bankcsőd vihette el. Maradt az egyetlen lehetőség, a valutázás. Erről a világról, ennek kegyetlen mivoltáról szól a könyv, melyben megjelenik egy romantikus szál is.
Akik olvasták, azt mondták, nem lehetett letenni ezt a könyvet, “egy szuszra” végig kellett olvasni.

-rizner-

Please follow and like us: