Ha Medárd napján esik, akkor negyven napig esik

KI VOLT SZENT MEDÁRD?
Szent Medárd
szentként tisztelt kora középkori frank püspök.

A krónikák szerint istenfélő édesanyja hatására már gyermekkorában igyekezett erényes életet élni, gyakran ételét, egy alkalommal pedig ruházatát osztotta meg a szegényekkel. Jól haladt tanulmányaiban, emellett alázatosság, imádságos lelkület, és önsanyargató életmód jellemezte. Harminchárom éves korában pappá szentelték. A  papság és a nép egyhangú kívánságára 530-ban ő lett Picardia tartomány püspöke Veromandumban. Medárd fáradságot nem ismerve járta egyházmegyéjét: ahol csak tehette, hirdette az Úr igéjét, és irtotta a pogány erkölcsöket.
A munkások, napszámosok, méhészek védőszentje, jó termésért, esőért, a szőlőért, foglyok szabadulásáért fohászkodnak hozzá, láz, fogfájás ellen kérik oltalmát.
Medárd 545. június nyolcadikán halt meg.

MI KÖZE SZENT MEDÁRDNAK A 40 NAPOS ESŐHÖZ?
Szent Medárdnak valójában semmi köze az időjárás rendjéhez, a kalendáriumban a szentek ünnepe szerint igazodó nap Medárd napja. A  néphagyomány azonban nevéhez kapcsolta a megfigyelt időszak időjárásának kezdetét, annak ellenére, hogy ez a monszun jellegű esős időszak kezdődhet korábban (vagy később) is, mint ahogyan az az idei évben is történt.

A mondának alapja lehet az a történet, mely szerint egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott a szentéletű püspök intelmeire, ezért Medárd imádságára negyven napos eső vette kezdetét, elmosva őket.

MI OKOZZA A NEGYVEN NAPOS ESŐT?
A jelenség oka az, hogy a mérsékelt éghajlati övben uralkodó nyugati szelek folyamatosan hoznak az Atlanti-óceán felől esőt a kontinensre, egészen addig, amíg nyáron a délről (Afrika felől) érkező meleg feláramlás nem blokkolja azt. Ez a periódus hasonló az ázsiai monszunjelenséghez. A felmelegedő szárazföld levegője felszáll, s a helyébe páradús légtömegek érkeznek az Atlanti-óceán felől.

Az esős időszakban bekövetkező fordulópontot,  fordulónapot az európai kontinensen különböző időpontokhoz kapcsolják. Németországban a Hétalvók napjához (Jún. 27.),  az Egyesült Királyságban St. Swithin napjához (Júl. 15.). Ez is mutatja, hogy valójában nem 40 napos esőről van szó.

IDŐJÓSLÁS, TERMÉSJÓSLÁS
Közismert időjárásjósló nap.
A közhiedelem úgy tartja, hogy ha ezen a napon esik az eső, akkor negyven napig esni fog, ellenkező esetben pedig ugyanennyi ideig szárazság lesz.

Jászdózsán úgy tartották, hogy Medárd napján mindig vízbe fúl valaki, és ez áldozat a vizek királyának, ezért e napon nem szabad fürdeni, de a lovakat meg kell itatni, mert akkor nem lesznek rühesek.

Topolyán termésjósló nap is volt Medárd. Ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a bor, ha esik, akkor savanyú.
Baranya és a Mura-vidék szőlősgazdái szerint, ha Medárdkor esik, rossz szőlőtermésre lehet számítani, viszont bő lesz a szénatermés.

Please follow and like us: