Hamarosan becsengetnek (2.) Milyen iskola várható az idei tanévben?

Milyen is lesz az idei tanév? Ma sincsenek könnyű helyzetben az iskolák. Bár a fenntartói tevékenységben történtek pozitív elmozdulások, a szakmai kérdések továbbra is sok problémát vetnek fel.

1. Elvándorlás, pedagógushiány

Valójában mennyi pedagógus hiányzik tanévkezdésre, nem tudni, az tény, a kozigállas.hu portálon augusztus 30-án még az alábbi álláshelyekre kerestek pedagógusokat:
250 óvodapedagógus
840 tanár
250 tanító

Némi ellentmondás, hogy kémia és fizika szakos tanár mára alig-alig akad, a közigállás portálon mindössze 4-4 álláshirdetést találtunk.
Arról nincs adat, hogy a hiányzó pedagógusok vonatkozásában mekkora a területi különbség, azaz pl. Borsodban, vagy a vidéki iskolákban mennyien is hiányoznak?
Feltehetően ez a probléma azzal oldódhat meg, hogy vidéken az igen jelentős elvándorlás és egyéb okok miatt az iskolák rövid időn belül kiürülhetnek, az itt felszabaduló tanerő lehet is az utánpótlás.

2. Romló tanulói teljesítmények
Évről évre csökken a tanulók teljesítménye, különösen az állami fenntartású intézményekben, ezt igazolják az évente elvégzett PISA vizsgálatok. E tekintetben egyre inkább nő a különbség az állami és egyéb fenntartású intézmények között,  az állami intézmények lemaradása pedig aggasztó.
Sajnos szakmai tekintetben e téren nincs rendszerszintű megoldásra javaslat.
Állami intézmények száma (Óvoda, általános Iskola, középiskola)
2001/2002    3 187
2016/2017    2 222
Nem állami intézmények –egyház, alapítvány-száma (Óvoda, általános Iskola, középiskola)
2001/2002    272
2016/2017    559


3. Csökkenő tanulói  létszám:
A tanulói létszám tovább csökken, ami egye több gondot okoz a fenntartóknak, intézményeknek. Bár a létszám csökken, s lehetne mondani, fellélegezhetnek a pedagógusok, valójában egyre komorabb viharfelhők gyülekeznek amiatt, hogy rohamosan nő a tanulni nem akaró,  deviáns viselkedésű gyermekek száma.

Tanuló létszámok változása
Óvodások
2001/2002  342 285
2010/2011  338 162
2016/2017  317 487
Általános iskolások
2001/2002   947 037
2010/2011  758 566
2016/2017  743 837

A régiós különbségek is jelentősek. Ha a 2011-2017 közötti adatokat vizsgáljuk, akkor régiónkban látványos a csökkenés.
Míg  Közép-Magyarországon , Budapestet is beleértve, stagnált az  óvodások száma, addig Észak-Magyarországon, beleértve Borsod megyét is , 2000 fővel csökkent.
Általános iskolások esetében régiónkban  a csökkenés több mint 10 ezer fő, középiskolások esetében pedig 6.000 fő.

4. Igazgatók központi kinevezése
A törvényi változások miatt az új tanévtől kezdődően sem szülők, sem tanulók, sem pedagógusok nem vesznek részt az igazgatói kinevezések véleményezésében. A kinevezés kizárólag fenntartó hatáskör lesz.
Alapvetően nem lenne ezzel baj, ha nem jelentkezne egy sajátos probléma. Egyre inkább az érzékelhető –tisztelet a kivételnek- olyanok is egyre többen  kapnak megbízatást, akik erre sem szakmai , sem vezetési kvalitásai miatt nem alkalmasak. Cserébe nem merik jelezni a rendszerben megjelenő gondokat, problémákat, így azok konzerválódnak, halmozódnak.Szülők számára a fenti adatokból egy fontos dolognak ki kell tűnni.  Ha azt szeretnék elérni, hogy gyermekük a jövő kihívásainak megfeleljen, boldogulni tudjon, akkor következetesen segíteni, ellenőrizni kell a tanulmányi munkájukat, kötelezettségeik teljesítését. Az oktatásban megjelenő problémák sokrétűek, de a “nem tanulás” egyre hatalmasabb méreteket ölt a diákok körében. S ez hatalmas veszély, amikor viharos gyorsasággal száguldunk a tudásalapú világ felé, ahol az informatika, robotika lassan-lassan átveszi a hatalmat.

-rizner-

Please follow and like us: