Ózd a KSH adatok tükrében

ÓZD

Annak érdekében, hogy tervezni tudjuk jövőnket, érdemes ismerni az adott település, régió jelenét, társadalmi, gazdasági mutatóit. Ennek érdekében hetente a  régiónk városai ( Ózd, Putnok, Kazincbarcika, Edelény, Sajószentpéter) közül egyet-egyet elemzünk, s közzétesszük a legfontosabb adatokat.   Sorozatunk utolsó cikkében pedig országos összehasonlítást végzünk.

Ózd a régió legnépesebb és legrégibb városa. A települést 1949-ben nyilvánították várossá.

1980-ban lakóinak száma 47.302 fő volt, ezek az évtizedek a város életében a legnépesebb évek.
A rendszerváltás után lakónépessége Kazincbarcikához és a régió többi településéhez hasonlóan drasztikusan csökkent. Ennek oka az ipari üzemek bezárása, átalakítása.  
A népesség számának alakulását befolyásolta az is, hogy településeket kapcsoltak Ózdhoz (Szentsimon, Hódoscsépány, stb.), vagy településrészek váltak önállóvá (Farkaslyuk: 2018-ban lakónak száma 1.827 fő)

Ózd lakónépességének adatai:
1980.01.01.     47.032
A népszámlálás éveiben
1991.01.01.     43.592
2001.02.01.     39.371
2011.01.01.     35.152
A legutóbbi KSH adat
2018.01.01.     32.564

A rendszerváltás óta népessége több mint 11.000 fővel csökkent. Ha az 1980-as évekhez viszonyítjuk, akkor a csökkenés lényegesen nagyobb számú, hiszen 1980. óta  közel 15.000 fővel csökkent a város lakónépessége.

A város lakóinak korösszetétele
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a lakosság korösszetétele  a megyei átlaghoz hasonló, a város lassan-lassan elöregszik. A 60 év felettiek száma lényegesen magasabb, mint a 14 év alattiaké.
14 év alatti:       5.919
15-39 éves:     10.857
40-49 éves:       9.371
60-69 éves:       4.028
70 év fölötti:     4.306

A nők száma 2011-ben 18.433 fő volt, a férfiaké pedig 16.048. Az, hogy a nők száma magasabb, mint a férfiaké, az országos adatokra jellemző.

A 2011-es népszámlálás évében a 18 év alattiak összetétele az alábbi volt:
2 év alatti:       1.036
3-5 éves:         1.208
6-14 éves:       3.675
15-17 éves:     1.373
Az adatok azt sugallják, hogy a gyermekvállalás üteme lelassult.
Ennél pontosabb adat, hogy 100 aktív korúra hány gyermekkorú jut. Nos, Ózdon ez 29, ami a megyei középmezőnyt jelenti (Ez az adat Tokajban 20, Szendrőben 40).

Beszédes adat, hogy 100 aktív korúra hány időskorú jut. Ózdon 41, ez a megye élmezőnyét jelenti.

Ami talán érdekes és fontos, 100 aktív korúra összesen 70 gyermek és időskorú jutott. Az elöregedést pedig jól jelzi, hogy 100 gyermekkorúra 141 időskorú jut Ózdon.

A népesség alakulása szempontjából fontos mutató, hogy 100 családra hány gyermek jut. Ózdon 117.  Borsod városai közül legmagasabb ez az arány Alsózsolcán (137), legalacsonyabb pedig Tokajban és Tiszaújvárosban (99

Nemzetiségi összetétel
A KSH bevallás alapján rögzíti ezeket az adatokat. e szerint Ózd lakosságának 85,5 %-a magyar, 11,00 %-a pedig roma származású

Családi állapot.
A 15 évesnél idősebb lakosság adatai szerint 9.009 fő nőtlen/hajadon,  11.737 fő házas, 4.009 fő özvegy, 3.717 fő elvált.

Iskolai végzettség
Ha a 7 évesnél idősebb lakosság iskolai végzettségét vizsgáljuk, a város mutatói a megyei átlagnak megfelelők.
445 fő, azaz 1,3 % fő nem végezte el az 1. évfolyamot,  9.316 fő (28,5 %) 8. évfolyamos iskolai végzettséggel rendelkezett. 7.613 főnek  (23,3 %) volt érettségije. 2.605 fő (7,9 %)  rendelkezett felsőfokú végzetséggel.

Lakás
Ózdon a 2 szobás lakások vannak többségben . 1 szobás lakás 1 644 db, 2 szobás 7 026,  3 szobás 4 271 db, 4 vagy több szobás pedig 1 549. db volt 2011-ben.

Ózdon a lakások közel 10 %-a komfort nélküli.

Ahhoz, hogy egy népesség létszáma minimum stagnáljon, 4 főnek (2 felnőtt és 2 gyermek) kellene egy családban/lakásban élni. Ózdon a valamivel több mint 13 000 lakásból 4 638 lakásban 1 fő , 4 233 lakásban 2 fő, 2 630 lakásban 3 fő, 1 493 lakásban 4 fő élt.
666 lakásban öten, s hatan vagy többen 525 lakásban éltek.

Ózdon egyébként átlagban 100 háztartásra 239 fő  jut.

A foglalkoztatási, eltartotti adatokat majd a régió városainak összehasonlító elemzésében közöljük.

-rizner-


forrás: KSH

Please follow and like us: