Ma a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal folytatódnak az érettségik. Cikkünk folyamatosan frissül

5. Megoldások – 13.30

A magyarérettségi megoldásai a linkre kattintva érhetők el.https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20190506_magyar_erettsegi_2019_megoldas_erveles

Frissítés 4. 10.45 – Novellaelemzést kaptak a diákok

Frissítés 4. – 10.45. Novellaelemzést kaptak a diákok. Vagy egy Mándy novellát elemezhettek, vagy Radnót Miklós és József Attila verseinek összehasonlítására vállalkozhattak a diákok

Egy Mándy Iván-novellát kaptak a diákok a középszintű magyarérettségi műelemzési feladatában – ez jó hír azoknak a vizsgázóknak, akik az elmúlt évek tapasztalatai alapján arra készültek, hogy a két műelemzési feladat közül az egyik egy novellához fog kapcsolódni.

Műelemzés: két feladat közül választhatnak az érettségizők

A középszintű magyarérettségi második feladatsora mely két feladatot tartalmaz, ezek közül a diákoknak egyet kell választaniuk:

Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatását
vagy
két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése.

Egy Mándy Iván-novellát, egy József Attila- és egy Radnóti Miklós-verset kaptak a diákok. Vajon nehézséget jelent-e, ha egy érettségizőnek egy számára ismeretlen szerző novelláját kell elemeznie? És előny-e, ha egy olyan ismert költőtől kap két összehasonlítani művet, mint József Attila vagy Radnóti Miklós?

Bármelyiket is választják a diákok a két feladat közül, egy 400-800 szavas szöveget kell alkotniuk.

Frissítés 3.-10.00    Tanári véleménnyel

Az első feladatlap második részében a vizsgázók egy érvelési vagy egy gyakorlati szövegalkotási feladatot oldanak meg – a kettő közül csak egyet kell választaniuk.

Az érvelés egy 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás egy megadott közéleti, kulturális, életmódbeli kérdésben, 120-200 szó terjedelemben. Aki nem az érvelést, hanem a gyakorlati szövegalkotási feladatot választja, annak a megadott műfajban, témában kell szöveget írnia (például motivációs levelet, panaszos levelet, kérvényt, hozzászólást, felszólalást, vitaindítót, méltatást, ajánlást stb.), szinten 120-200 szó terjedelemben.

Erre a feladatra az érettségizők maximum 10 pontot kaphatnak (a teljes írásbeli összpontszáma 100).

Az már tudjuk, hogy szinkronizált filmekről szóló érvelést vagy egy régészeti leletről szóló hivatalos levelet kell írniuk a diákoknak a középszintű magyarérettségi első részének szövegalkotási feladatában.

Az Eduline által megkérdezett szaktanár szerint valószínűleg a hivatalos levelet fogják választani a diákok. Mivel ennek megvannak a kötött formai és szerkezeti szabályai, így a vizsgázók akár időt is spórolhatnak, ha a begyakorolt formulákat használják – tette hozzá a szaktanár.

Frissítés 2. – 9.00

A játék fogalmáról, játékkutatásról és játékszerekről szóló szócikket kaptak az érettségizők a középszintű magyarérettségi első részében – a diákoknak először értelmezniük kell a kétoldalas szöveget, majd különféle feladatokat kell az alapján megoldaniuk, tudta meg az Eduline.

Frissítés 1.  -8.15

Milyen feladatokat oldanak meg a diákok a következő másfél órában?

A diákoknak 90 perc alatt egy szövegértési feladatsort és egy szövegalkotási feladatot kell megoldaniuk. Kapnak egy – esetleg két, egymással összefüggő – 700-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet vagy ezek részletét. Ezt kell elolvasniuk és különböző kérdésekre válaszolniuk.

A második egy szövegalkotási feladat – vagy egy érvelési vagy egy gyakorlati szövegalkotási feladatot kell megoldani 120-200 szó terjedelemben.

Hír
Hétfőn országszerte a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal folytatódnak az idei érettségik. A diákok emelt és középszinten adnak számot tudásukról.
    Középszinten az I. feladatlap egy szövegértési (60 perc) és egy szövegalkotási (30 perc) feladatot tartalmaz. A dolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelőtanár összegyűjti, ezután osztják ki a II. feladatlapot, amelyen egy műértelmező szöveget kell alkotni 150 perc alatt.
    Az emelt szintű írásbeli szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. A diákok egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.
    Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használható, ebből vizsgatermenként legalább négy példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik.
    Az idén 1158 helyszínen várhatóan mintegy 111 100 diák ad számot a tudásáról.
    Az Oktatási Hivatal korábbi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az érettségi vizsgákat május 3. és június 28. között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, azok lebonyolításában 3149 vizsgabizottság működik közre.
     Az írásbeliket május 3. és 24., az emelt szintű szóbeliket június 5. és 13., a középszintű szóbeliket pedig június 17. és 28. között tartják.
     Az érettségizők közül mintegy 71 400 végzős középiskolás ebben az időszakban tesz vizsgát hagyományos értelemben. Rajtuk kívül – élve az érettségi vizsgarendszer lehetőségeivel – mintegy 39 700-an tesznek majd le legalább egy tárgyból valamilyen típusú vizsgát. A jelentkezők összesen várhatóan csaknem 395 ezer vizsgát tesznek le: mintegy 43 300-at emelt szinten, 351 700-at pedig középszinten.

bog \ bám \ gtr

MTI 2019. május 6., hétfő 4:00
 

Előző
Please follow and like us: