A BorsodChem mindenkit meg kíván nyugtatni

Komoly vita alakult ki a facbookon annak kapcsán, hogy a BorsodChem, hogy a cég barcikai telephelyén barnamezős beruházásként anilingyárat épít 45 millió eurós állami támogatással. Az anilin ugyanis olyan nitrogéntartalmú szénvegyület, amely mérgező hatású,

komoly ártalmakat okozhat a gőzeinek rendszeres vagy tartósabb belégzése, de bőrön át is felszívódik.

A közösségi médiában megjelenő tiltakozások és kételyek ellenére a gyár építését elkezdték, az átadása 2021-ben várható. Az ügy kapcsán megkerestük a BorsodChemet, válaszukat az ügy súlyára való tekintettel teljes terjedelemben közöljük. Az épülő anilin gyár kapcsán egyébként megkeressük Illés Zoltán volt környezetvédelmi államtitkárt is, akinek állásfoglalása sok szempontból meghatározó lehet.

Megkeresésünkre a cég az alábbi tájékoztatót küldte

“A BorsodChem világszinten élenjáró színvonalú egységekből épít anilin előállítására alkalmas saját létesítményt .

A BorsodChem Zrt. a hosszú távú fejlesztési stratégiája részeként egy évi 200 ezer tonna kapacitású anilingyártó technológia tervezését és kivitelezési előkészületeit kezdte meg kazincbarcikai telephelyén.

A Társaság az 1990-es évek elejétől gyártja a poliuretán alapanyagok egyikét, az úgynevezett MDI-t. Az MDI termelőkapacitása az európai és a világszerte növekvő piaci igényekkel összhangban, továbbá az üzemben gyártott termék kiemelkedő minősége folytán mára meghaladta a 300 ezer tonna éves mennyiséget.

A termék legfőbb alapanyaga az anilin, ami a kilencvenes évek elejétől jelen van a BorsodChem technológiai létesítményeiben, jelenleg az épülő új üzem kapacitásával egyező, sőt azt némileg már meghaladó mennyiségben vasúton és közúton érkezik a telephelyre.

Az anilin tárolása, kezelése és technológiai felhasználása több mint 30 éves tapasztalattal, a ma elérhető legmagasabb mérnöki tudással és korszerű berendezésekben történik.

Az alapanyagot az MDI gyártás elindítása óta elsősorban a BorsodChem csehországi leányvállalatától, illetve a jelenlegi teljes igény mintegy 40 százalékát Kínából, az anyacég Wanhua-tól vásároljuk.

Az anilin közúti és vasúti szállítmányok a nagy fuvartávolságok miatt lakott településeken és nagy forgalmú főutakon, pályaudvarokon is áthaladnak, ekkor mindig számolni kell biztonsági kockázattal.

A szállítási kockázatok és a beszerzési és beszállítási bizonytalanságok – vasutas sztrájk, huzamos pályafelújítások, több hónapos tengeri szállítás, stb. – hatásainak csökkentésére a BorsodChem úgy döntött, hogy saját telephelyén létesít anilingyártó vertikumot.

További döntő érv volt a fenntarthatóság, a környezet védelmének magas fokú biztosítása, egyebek mellett a széndioxid kibocsátás jelentős csökkentése által. Az anilin szállításának megszüntetése több mint 14.000 tonna üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentést eredményez.

A vegyi anyag helyi gyártása és azonnali felhasználása korszerű, zárt technológiai rendszerben történik, ezáltal a szállítási kockázatok megszűnnek.

A BorsodChem területén a jelenlévő anilin mennyisége a gyártó üzem belépésével minimalizálható, a jelenleg tárolt volument nagyrészt kiváltja a folyamatos gyártás és felhasználás.

Ahogy ez a Társaságnál minden új beruházás előkészítése során történik, ez esetben is több világszínvonalú BAT (Best Available Technology – Legjobb Elérhető Technológia) gyártási eljárás részletes vizsgálata után választottuk ki a mind környezetvédelmi, mind biztonságtechnikai szempontból legjobbat és legkorszerűbbet. Az egyes részegységek licencadói a világ jelenleg vezető vállalatai, Svájcból (Casale), Kanadából (Noram), és az USA-ból (DowDuPont), melyek technológiái a világon a legszigorúbb európai előírásokat is maradéktalanul kielégítik.

Az üzem helyszínének kiválasztása során szintén a környezet terhelésének, a lakosság veszélyeztetésének kizárása és a legmagasabb biztonsági állapot elérése volt a fő szempont.

Emiatt a Társaság vezetése úgy döntött, hogy a kerítésen belüli, infrastruktúrával ellátott technológiai terület helyett az üzemcsoportot a 26-os számú főút gyárteleppel szemközti oldalán, egy – a szénipar által visszahagyott romos létesítményekkel tarkított – hosszú évek óta használaton kívüli területen valósítja meg. A szolgáltatások kiépítése az új telephely egészére mintegy 20 milliárd forint beruházási költséget igényel.

Ezzel egy másik, fontos összetett hatású környezetvédelmi cél is megvalósul, hiszen a régóta más iparágak által elhagyott, barnamezős terület rekultivációja is megtörténik.

A beruházási terület kiválasztásakor a lakosság véleményét és kérését is figyelembe vettük, így az anilin üzem helyszínéül a lakott településektől legmesszebb található lehetőség mellett döntöttünk, felvállalva ezzel egyebek mellett a volt szénipari és erőműi létesítmények közel egymilliárd forintos bontási költségét is.

A barnamezős beruházás mindig nagyobb bekerülési költséggel jár, mint egy zöldmezős építés, ezért a telepítési helyszín kiválasztását minden jogszabályi szempontból, fórumon és hatósági egyeztetésen üdvözölték.

A fejlesztésnek az illetékes hatóságok általi megítélését jól fémjelzi, hogy a Magyarország által a BorsodChemnek a megvalósításhoz nyújtott 45 millió euró állami támogatás létjogosultságát és jogszerűségét – különös tekintettel a projekt regionális fejlesztésre és az EU környezetvédelmi célkitűzéseire gyakorolt pozitív hatásaira – az Európai Bizottság is jóváhagyta. Ezen túlmenően a megvalósítást a Magyar Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította.  

Ezzel a fejlesztéssel a BorsodChem úgy lép ki az idén immár 70 éves múltra visszatekintő meglévő telephelyéről, hogy egy korszerű, új gyártelep alapjait fekteti le és azokon a jelenkor legszigorúbb előírásait minden szempontból kielégítő új termékgyártó technológiákat létesít. Ez hosszú távon egy olyan ígéretes fejlődés kezdete, ami a szűkebb és tágabb környezetünk fejlődését, a lakosság jólétének emelkedését, a jövő generációját egyaránt szolgálja, stabilitást, kiszámíthatóságot, illetve biztos munkahelyeket teremt. “

Please follow and like us: