Pál fordul köddel, ember hullik döggel

Pál a legkisebb az apostolok között. Nem találta méltónak magát az apostoli címre, mivelhogy korábban vezető szerepet játszott a keresztények üldözésében. Pál, akit ekkor még Saulnak hívtak, az „Úrnak tanítványai ellen lihegve” Damaszkuszba ment; az úton hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásában szózatot hallott: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre ő megkérdezte: „Ki vagy te, Uram?” Az így felelt: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl!” Az élmény hatása alatt Pál megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett.

A népi hitvilág termés-, időjárás- ( időjóslás) és haláljósló (haláljóslás) napja.
Azt tartják: ha Pálfordulón szép az idő, akkor bő termés lesz, ha rossz az, akkor rossz termés lesz, beköszönthet az éhínség. „Ha Pál fordul köddel, ember hullik döggel”. A szólás nemcsak az időjárásra vonatkozik, hanem a hajdani dögvészekre (pestis) való jóslás emlékét őrzi. A neve tette termésvarázsló nappá: a hagymadugványos tarisznyát fordítva kell visszaakasztani s akkor az nem magzik fel (Szilágyság).

Pál fordulása, ha tiszta,
Bőven terem mező, puszta,
Ha szeles, jön hadakozás,
Ha ködös, embernek sírt ás,
Ha pedig esős vagy nedves,

Please follow and like us: